Alkalmazott szerves- és biokémia
(SMKKB4012XL)
Állattenyésztési mérnök levelező MSc szak számára
MKK 2020/2021. tanév
Online oktatás


Követelmény online oktatás esetén

Vizsga online oktatás esetén


Online oktatási anyagok

Oktatási segédanyagok

Gyakorlat

Mindenki számára kötelező!

Gyümölcsnedv cukortartalmának refraktometriás meghatározása     Leírás
Cukoroldat koncentrációjának polarimetriás meghatározása     Leírás

   Refraktometria    Polarimetria    Eredménylap

A videók alapján az olvashatőan kitöltött eredménylapot vissza kell küldeni
az e-mail címemre (Fulop.Laszlo@szie.hu), legkésőbb 2020. október 30-ig!


Gyakorló feladatok  1  2  3 (nem kötelező, csak ajánlott)

______________________________________________________________________________________________________


ElőadásTelített szénhidrogének: alkánok    1. rész     2. rész     3. rész
Halogénezett szénhidrogének
Telítetlen szénhidrogének: alkének
Telítetlen szénhidrogének: alkinek
Aromás szénhidrogének
Alkoholok:   1. rész   2. rész
Fenolok
Éterek
Aldehidek és ketonok
Karbonsavak
Nitro- és nitrozovegyületek
Aminok
Hidrazo-, azo- és diazovegyületek
Egyéb szerves elemorganikus vegyületek
Heterociklusos vegyületek

Egyszerű és összetett lipidek
Detergensek és membránok
Monoszacharidok
Oligoszacharidok
Poliszacharidok
Aminosavak
Peptidek
Fehérjék
Nukleo(z/t)idok
Nukleinsavak

Glikolízis
Erjedés
Citromsavciklus (Krebs ciklus)
Terminális oxidáció és oxidatív foszforiláció
Pentóz-foszfát ciklus
Glioxálsav ciklus
Cori-kör
Lipidek lebontása
Glicerin lebontása
Zsírsavak aktiválása, transzportja
Zsírsavak lebontása (béta-oxidáció)
Zsírsavak lebontása (alfa-oxidáció)
Aminosavak lebontása és az urea ciklus
Glükoneogenezis
Zsírsavak bioszintézise
Lipidek bioszintézise
Fotoszintézis: fényszakasz
Fotoszintézis: sötétszakasz (Calvin ciklus)
Replikáció
Transzkripció
Transzláció
Szabályozás