A VIZSGÁKRÓL

www.sopanka.hu


Információk a vizsgákkal kapcsolatbanA hallgatók az oktatók fogadóóráján valamint
e-mail-ben, de kizárólag az egyetem által biztosított
Vezetéknév.Keresztnév@hallgato.szie.hu
címről fordulhatnak problémáikkal a tárgy oktatóihoz.
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) a levélírással kapcsolatban     

A vizsgák nehézségeiről
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) a vizsgákkal kapcsolatban     

A tantárgyak az Oktatási Hivatal által közzétett
biológia érettségi vizsga követelményben
és kémia érettségi vizsga követelményben
leírt tudnivalók ismeretében elégséges szinten kényelmesen teljesíthetők!!!!
A tárgyakkal kapcsolatos érettségi feladatok szintén az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők.


A végzős hallgatók vizsgáiről
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) a vizsgákkal kapcsolatban     

Sem a Neptun redszer, sem az oktatók nem tudják eldönteni azt,
hogy egy hallgató leadta a szakdolgozatát (diplomamunkáját) és
záróvizsgára jelentkezett, de az általunk oktatott tárgyát még nem teljesítette.
Ilyen esetben csak akkor tudok kiírni a végzősök részére előrehozott
vizsgaidőszakban vizsgakiírást, ha azt számomra a tanulmányi osztály előre jelzi.
Így a végzősök forduljanak idejében a tanulmányi osztály munkatársaihoz!


A vizsgák lebonyolítási rendjéről
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) a vizsgákkal kapcsolatban     

A vizsgaidőszakban minden héten van vizsgaidőpont.
A vizsgák a "vizsga kezdete" időpontban kezdődnek és a "vizsga vége" időpontban fejeződnek be!
Ezen időtartamon kívül nem vizsgáztatunk!
Annak a jelentkezett hallgatónak, aki nem jelenik meg a megadott időben
a vizsgán, a Neptun rendszerben a vizsgához "nem jelent meg" bejegyzés kerül!

Bárki jöhet bármelyik vizsgaalkalommal vizsgázni, a
megadott létszámhatárig, annak semmilyen korlátja nincs!
Akármelyik vizsgaidőpontben lehet 1., 2. vagy 3. vizsgát is tenni!


Az első négy hét valamelyikén ajánlatos vizsgázni,
ha van szabad hely a megadott időpontok egyikén.
Az ötödik vizsgahétre csak a negyedik vizsgahét után lehet jelentkezni,
függetlenül attól, hogy az első, második vagy harmadik vizsga.
Összeszámoljuk az eddig nem teljesített hallgatókat kurzusok
szerint és annyi helyet biztosítunk, amennyi ehhez szükséges!
A hatodik vizsgahétre csak az ötödik vizsgahét után lehet jelentkezni,
függetlenül attól, hogy az első, második vagy harmadik vizsga.
Összeszámoljuk az eddig nem teljesített hallgatókat kurzusok
szerint és annyi helyet biztosítunk, amennyi ehhez szükséges!
Így tudjuk biztosítani azt, hogy minden hallgató - aki nem teljesítette
a 4. hét végéig a tárgyat - vizsgázhasson (létszámtól függetlenül) az 5. és a 6. héten is.


Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a vizsga eredményes letételéhez folyamatos tanulásra
van szükség. Képleteket és reakcióegyenleteket elsősorban írásbeli gyakorlással lehet elsajátítani!
Szeretnénk, ha a hallgatók csak akkor jönnének vizsgázni, amikor már elsajátították a tananyagot!


A vizsgák menete
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) a vizsgákkal kapcsolatban     

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll, mely az esedékes vizsganapon kerül lebonyolításra.

A vizsganap kezdetén mindenkinek írásbeli vizsgát kell tennie, mely alapvető képletek, reakcióegyenletek
valamint fogalmak
ismeretét méri fel. A képletek, reakcióegyenlete aránya tárgyanként változó (általában 60-70%),
így a tantárgy elégséges szinten igen kevés képlet ismeretével is teljesíthető!!
A számítógépes program a kérdéseket személyreszólóan, de véletlenszerűen nyomtatja ki.

Az írásbeli vizsga 50% vagy az alatti teljesítése automatikusan elégtelen (1) vizsgajegyet eredményez.
Az írásbeli vizsga 50% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy elégséges (2),
75% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy közepes (3).

Az a hallgató, aki a közepes (3) írásbeli vizsga eredményét nem fogadja el, szóbeli vizsgát tehet.
A szóbeli vizsga alkalmával az írásbeli vizsgán szerzett vizsgajegy törlődik, a vizsgajegy kizálólag
a szóbeli vizsgán produkált teljesítményből alakul ki (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen).

A szóbeli vizsga az előre kiadott tételjegyzék alapján történik.

A sikertelen szóbeli vizsga ismétlése újra az írásbeli vizsgával kezdődik.Statisztikák a vizsgákról


A 2019/2020. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (85 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 15 féle kurzus)
STATISZTIKA 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 55 45 51 45 71 76 343
Jelentkezettek száma 23 17 20 20 17 28 125

magyar hallgatók átlagjegyei külföldi hallgatók átlagjegyei


A 2016/2017. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (101 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 18 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 48 68 68 68 68 113 113 546
Jelentkezettek száma 7 23 16 29 33 37 45 190


A 2016/2017. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (101 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 14 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 57 47 47 47 47 100 87 432
Jelentkezettek száma 2 6 18 18 25 31 23 123


A 2015/2016. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (129 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 21 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 33 85 85 85 85 213 213 799
Jelentkezettek száma 11 6 23 50 55 44 52 241


A 2015/2016. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (114 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 15 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 115 72 72 72 72 155 155 713
Jelentkezettek száma 15 7 21 23 38 26 48 178


A 2014/15. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (134 vizsgaalkalom, 12 féle tárgy, 21 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 44 130 109 124 126 276 234 1043
Jelentkezettek száma 11 17 35 63 66 82 81 355


A 2014/15. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (106 vizsgaalkalom, 13 féle tárgy, 16 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 40 63 70 70 70 118 118 549
Jelentkezettek száma 5 14 31 14 35 25 33 157


A 2013/14. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (145 vizsgaalkalom, 16 féle tárgy, 23 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét Összesen
Lehetőségek száma 22 108 108 108 108 245 246 20 965
Jelentkezettek száma 9 13 39 70 83 64 75 1 354


A 2013/14. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (119 vizsgaalkalom, 14 féle tárgy, 19 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 7 52 52 52 52 120 120 456
Jelentkezettek száma 6 10 13 18 30 30 31 138


A 2012/13. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (184 vizsgaalkalom, 17 féle tárgy, 24 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 37 136 136 136 160 258 190 1053
Jelentkezettek száma 18 10 46 59 83 86 63 365


A 2012/13. tanév I. (őszi) félévi vizsgaidőszak (115 vizsgaalkalom, 15 féle tárgy, 20 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 15 88 88 88 89 142 142 652
Jelentkezettek száma 6 7 32 41 52 53 43 234


A 2011/12. tanév II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak (230 vizsgaalkalom, 17 féle tárgy, 21 féle kurzus)
STATISZTIKA Végzősök 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét Összesen
Lehetőségek száma 13 111 110 165 130 290 291 1110
Jelentkezettek száma 8 6 27 62 77 91 121 392