Antinutritív faktorok

Az állati és emberi táplálkozás szempontjából fontos növényi illetve állati eredetû táplálékok jelentôs része tartalmaz úgynevezett antinutritív anyagokat. Ezen vegyületek általában közvetlenül nem kifejezetten toxikusak, felvételükkel azonban a szervezet különbözô folyamatai zavart szenvednek, s ennek következtében káros hatást fejtenek ki, mely gazdasági szempontból nem közömbös.
Éppen a kérdés nagy gazdasági jelentôsége miatt igen fontos olyan módszerek kidolgozása melyekkel a tápanyagok antinutritív faktorait gyorsan, megbízhatóan lehet mérni, jelenlétüket megállapítani.
A szaponinok meghatározására elterjedten használatosak biológiai tesztek; igy a szaponinok hemolítikus hatásán alapuló, a Trichoderma viride gomba tenyészetre illetve a Tribolium castaneum lárváira gyakorolt élettani hatáson alapuló módszerek. Tisztán kémiai technikák is rendelkezésre állnak, így a szaponinok titrimetriás, gravimetriás, gázkromatográfiás módszere.
A sok módosítás, próbálkozás ellenére ma nyilvánvaló, hogy megbízható módszer a növénti kivonatok összszaponin tartalmának mérésére nincs. Ugyanis a biológiai tesztekrôl kiderült, hogy azok csak az erôsen savas jellegû szaponinokat mérik, mely komponensek csak tört részét képezik az össz szaponin mennyiségének, illetve bizonyos növényekben elô sem fordulnak, ezen kívül különbözô a Trichoderma fajok érzékenysége is. A kémiai módszerekkel kapcsolatban rendkívûl komoly problémát jelent, hogy akár kvantitatív akár kvalitatív vizsgálatok elôtt a szaponinokat a szükséges mértékben tisztán kell elôállítani. Ez pedig igen hosszadalmas, anyagigényes folyamat, ráadásul bonyolult belsô standardok alkalmazásával oldhatók csak meg a kvantitatív mérések.