ÖNÉLETRAJZ

www.sopanka.hu


Dr. (VADADI) FÜLÖP László
(biológus és kémikus)
Ph.D., biokémia (biológia tudományok)
Dr. Habil, biokémia (biológia tudományok)

Küldj egy email-t, ha le akarod tölteni az egyoldalas CV-t!

   
1984
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
Pest, 1847. január

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
   
2021

              
Végzettségek

1965-1973    Bogdánfy Ödön Általános Iskola, Budapest
1968-1974    XI. Állami Zeneiskola zongora tanszak, Budapest
1973-1977    József Attila Gimnázium, fizika szak, Budapest
1979-1984    József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar (JATE TTK) Szeged
1981            Orosz alapfokú nyelvvizsga
1983-1984    Népköztársasági ösztöndíj
1984            biológia-kémia szakos középiskolai tanár
                   (jelenleg egyenértékű: biológus BSc+MSc, vegyész BSc+MSc, biológia valamint kémia tanár MSc)
1985            XVII. OTDK II.díj, ELTE
1985            Biometriai ismeretek, továbbképzés, Gödöllő
1987            "B" kategóriás jogosítvány
1998            Angol középfokú nyelvvizsga
1999            Ph.D. biokémia (biológia tudomány, summa cum laude), JATE TTK Szeged,
2000            MTA köztestületi tagja, Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Bizottság
2009            Dr. Habil, biokémia (biológia tudomány), Szent István Egyetem, Gödöllő


Munkahelyek

1977-1977    Posta központi hírlapiroda, Budapest
1977-1978    Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet, laboráns, Budapest
1978-1979    Néphadsereg, előfelvételis sorkatona
1979-1984    JATE TTK, egyetemi hallgató
1984-2000    Gödöllői Agrártudományi egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék
                    egyetemi tanársegéd, biokémikus, tantárgyfelelős
2000-2004    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi adjunktus, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2004-2009    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2009-2012    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2012-2013    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, tantárgyfelelős
2013-2020    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2020-2021    Szent István Egyetem, Környezeti kémiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2021            Kirúggás!! Kétszáz sorstársammal együtt!!
                    38 éven át a Szent István Egyetemen (első munkahelyem) a saját fizetésemből
                    biztosítottam magyar és angol nyelven a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatását

2021-           Egyéni elméleti kutató, regisztrált munkanélküli (80000 Ft, kb. 200 EUR segély (jövedelem)
                    több, mint 450 elutasított álláspályázat ellenére)
Tapasztalatok és képességek

• Hosszú oktatási és kutatási tapasztalatom van a biológia és kémia területén. Tanszékvezető helyettesként
a tanszéki oktatók, kutatók és laboránsok munkájának irányítása, segítése valamint motiválása volt a feladatom.

• Vezető oktatóként a szerves kémia, biokémia, biotechnológia, elválasztástechnika és analitika valamint
növényvédelmi kémia területén történő elméleti és gyakorlati oktatást végeztem magyar és angol nyelven.
A Biológia Tudományi és a Növénytudományi Doktori Iskolákban Biokémiai analitikát, Fehérjék szekvencia-analitikai
módszereit, Molekula modellezés alapjait és Enzimológiát is oktattam. Az ehhez tartozott tantárgyak elméleti és
gyakorlati oktatási anyagának elkészítése, időbeosztása valamint a gyakorlatok anyagainak kidolgozása, szervezése
és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése is a feladataim közé tartoztak.

• A gyakorlati oktatásért felelős vezetőként összehangoltam a gyakorlatok beosztását. A gyakorlatokhoz tartozó
laboránsok munkájának szervezése valamint irányítása is a feladataim közé tartozott.

• Biokémiai labor vezetőjeként a kutató munka irányítása és végzése valamint a laboránsok munkájának irányítása
volt az egyik feladatom az oktatás mellett. A tudományos munkából cikkek írása is rám tartozott. Irányítottam
a vegyszerek és eszközök valamint a műszerek beszerzését és karbantartását is. Vegyi anyagok biztonsági
adatlapjainak elkészítése, fordítása.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). "B" kategóriás jogosítvány
(1987- ). Megbízhatóság, precizitás, szervező képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.

• Doktori képzésben, Biokémiai analitika, Analytical Biochemistry, Fehérjék szekvencia-analitikai módszerei.
Enzimológia valamint Molekula modellezés alapjai tárgyak oktatása.


Szakmai, gyakorlati jártasságok

• Szervetlen kémiai és szerves kémiai analitikai technikák. Kémiai és biokémiai labortechnikák. Klasszikus analitika:
potenciometria, titrimetria, gravimetria, optikai forgatóképesség, spektrofotometria, stb. Szervetlen kémiai és
szerves kémiai minőségi és mennyiségi analitika, izolálási technikák. UV spektrofotometria, műszeres analitika.

• Egyéb analitikai technikák: elválasztási technikák, dialízis, elektrodialízis, ultraszűrés, membránszűrés.
Fehérjékkel kapcsolatos egyéb technikák, liofilizálás, centrifugálás.

• Kromatográfia: gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, vékonyréteg kromatográfia, oszlop kromatográfia.
Gélkromatográfia, ioncsere kromatográfia, affinitás kromatográfia, reverzfázisú kromatográfia, kromatofókuszálás.
Kis- és nagynyomású kromatográfia HPTLC, HPLC, FPLC.

• Elektroforézis: papír, vékonyréteg elektroforézis, gélelektroforézis, natív, SDS gélelektroforézis, IEF.
Enzimkinetika. Aminosavak meghatározása, fehérjék, peptidek szekvenálása. DNS szekvenálás, peptidszintézis.
Immunanalitikai módszerek, immunelfo. Blotting technikák: western blot, southern blot, PCR.

• Fehérjék vizsgálata, proteázok és enzimek vizsgálata, modellezése. Szekvencia-analitikai metodikák és fejlesztésük.
Peptid izolálás, szeparálás. Enzim-kinetikai módszerek és fejlesztésük. Fehérje és nukleinsav gélelektroforézis
(natív és SDS PAGE), Molekuláris biológiai módszerek és fejlesztésük.
Bakteriális endotoxinok vizsgálat, Polysaccharidok és lebontó enzimek vizsgálata, jellemzése, analitikája.

• Biotechnológiai, molekuláris biológiai technikák, hozzá kapcsolatos labormunkák.
Metabolitok és biológiailag aktív anyagok vizsgálata.Második, harmadik és negyedik generációs bioüzemanyagok.

• Mikrobiológia és analitika, alaptechnikák, módszerek és tesztelések, átoltás, szélesztés és egyéb steril munkálatok.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). Megbízhatóság, precizitás, szervező
képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.