ÖNÉLETRAJZ

www.sopanka.hu










Dr. (VADADI) FÜLÖP László
(biológus és kémikus)
Ph.D., biokémia (biológia tudományok)
Dr. Habil, biokémia (biológia tudományok)

Küldj egy email-t, ha le akarod tölteni az egyoldalas CV-t!

   
1984
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
Pest, 1847. január

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
   
2021

              
Végzettségek

1965-1973    Bogdánfy Ödön Általános Iskola, Budapest
1968-1974    XI. Állami Zeneiskola zongora tanszak, Budapest
1973-1977    József Attila Gimnázium, fizika szak, Budapest
1979-1984    József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar (JATE TTK) Szeged
1981            Orosz alapfokú nyelvvizsga
1983-1984    Népköztársasági ösztöndíj
1984            biológia-kémia szakos középiskolai tanár
                   (jelenleg egyenértékű: biológus BSc+MSc, vegyész BSc+MSc, biológia valamint kémia tanár MSc)
1985            XVII. OTDK II.díj, ELTE
1985            Biometriai ismeretek, továbbképzés, Gödöllő
1987            "B" kategóriás jogosítvány
1998            Angol középfokú nyelvvizsga
1999            Ph.D. biokémia (biológia tudomány, summa cum laude), JATE TTK Szeged,
2000            MTA köztestületi tagja, Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Bizottság
2009            Dr. Habil, biokémia (biológia tudomány), Szent István Egyetem, Gödöllő


Munkahelyek

1977-1977    Posta központi hírlapiroda, Budapest
1977-1978    Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet, laboráns, Budapest
1978-1979    Néphadsereg, előfelvételis sorkatona
1979-1984    JATE TTK, egyetemi hallgató
1984-2000    Gödöllői Agrártudományi egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék
                    egyetemi tanársegéd, biokémikus, tantárgyfelelős
2000-2004    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi adjunktus, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2004-2009    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2009-2012    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2012-2013    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, tantárgyfelelős
2013-2020    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2020-2021    Szent István Egyetem, Környezeti kémiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2021            Kirúggás!! Kétszáz sorstársammal együtt!!
                    38 éven át a Szent István Egyetemen (első munkahelyem) a saját fizetésemből
                    biztosítottam magyar és angol nyelven a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatását

2021-           Egyéni elméleti kutató, regisztrált munkanélküli (80000 Ft, kb. 200 EUR segély (jövedelem)
                    több, mint 450 elutasított álláspályázat ellenére)



Konzulensi feladatok

1990             TDK dolgozat, Felföldi Ferenc: Talajból izolált cellulózbontó baktérium cellulázrendszere
1990             Gödöllői TDK Konferencia (Felföldi Ferenc, 1. hely)
1991             Szarvas OTDK Konferencia (Felföldi Ferenc, különdíj)
1991             Diplomadolgozat (Felföldi Ferenc: Talajból izolált Cellulomonas sp. celluláz rendszere)
1993             Oltalom: Cellulomonas sp. CelB2 NCAIM {P} B 001203 (Felföldi & Fülöp)
1993             Oltalom: Cellulomonas sp. CelB7 NCAIM {P} B 001204 (Fülöp & Felföldi)
2005-2007     A hidrolázok - elsősorban az O-glikozil hidrolázok - 3D modelljeinek
                    összehasonlító elemzése (PhD témavezetés, Róka Péter, BDI)
2010-2011     Akác felhasználhatóságának lehetőségei
                    (PhD témavezetés, Dobrányi Szandra, BDI)
2012             Egyes típusú mukopoliszacharidózis enzimhiányos állapot előfordulási gyakoriságának
                    vizsgálata tandem tömegspektrometriás módszerrel
                    (MSc környezetmérnök diplomamunka, Wittmann Judit)
2013             Módszer kidolgozása olajtermelő mikroalgatörzsek neutrális lipidtartalmának
                    meghatározására (Kakucska Geeorgina dipéomamunka, MSc vegyész, Pécs),
                     A magyar kémikusok egyesülete nívódíja
2013             Diklór-difenil-triklór-etán és származékai kötődésének modellezése
                    montmorillonit agyagásványon (BSc szakdolgozat, Ecker János)
2014             Különböző szerek hatása a növényi növekedésre és az anyagcsere
                    folyamataira (BSc szakdolgozat, Hatos Henrietta)
2014             Diklór-difenil-triklór-etán és származékai kötődésének modellezése
                    montmorillonit agyagásványon (TDK dolgozat, Ecker János, BDI)
2016-2020     Bioaktív anyagok hatásának modellezése (PhD témavezetés, Ecker János)
2022             Extracelluláris enzimek és bioaktív anyagok kölcsönhatásainak
                    modellezése (Ecker János PhD védés, summa cum laude, Biológia Doktori Iskola)


Egyéb tevékenységek

1988             A Magyar Biokémiai Egyesület XXV. Vándorgyűlés Szervező Bizottság tagja
1988-1992     Kari Számítástechnikai és Informatikai Bizottság Elnöke
1988-1997     Egyetemi Számítástechnikai, Informatikai és Koordinációs Bizottság tagja
1990             20th Meeting of the FEBS, August 19-24., Budapest, szervező
1991             3rd International Conference on Biochemical Separation, Sept.30- Oct.04.,
                    szervező bizottsági tag
1991-1994     Informatikai értesítő (GATE időszaki kiadványa) Szerkesztő Bizottság tagja
1993             A "Mezőgazdasági Biotechnológia Biológiai Alapjai" című
                    egyetemi Doktori (PhD) program kidolgozásában való részvétel
1994             Két hetes TEMPUS ösztöndíj Ausztriában a BOKU egyetemen.
1995-1997     Kari Számítástechnikai és Informatikai Bizottság tagja
1999             GATE MTK "Biológus agrármérnök szak”, a kidolgozás tagja
1999             Szerves- és biokémiai alapismeretek jegyzet készítése
2000-2002     Kari Kutatási Bizottság tagja
2001-2002     Kari Tanácstag
2005             SZIE MKK „Biotechnológus szak”, a kidolgozás résztvevője
2009-2018     Kari Minőségügyi Bizottság tagja
2017             SZIE MKK akkreditáció kidolgozásának résztvevője


Pályázati tevékenységek

1992-1994     OTKA: Bakteriális cellulázok karakterizálása és klónozása (F5453, témavezető)
1992-1994     OTKA: B. licheniformis transzpozonos mutagenezise (résztvevő)
1993-1995     FM alapkutatás: Bakteriális cellulázok izolálása, karakterizálása és tisztítása
                    (FM 010114, témavezető)
1993             FEFA III. forduló (Növénytermesztés és állattenyésztés biológiai alapjainak
                    oktatás-fejlesztése különös tekintettel a biotechnológiai megoldásokra és a termékminőségre,
                    a harmadik képzési fokozat (PhD) előkészítése) - Kari anyag kidolgozásában való részvétel
1993             A "Mezőgazdasági Biotechnológia Biológiai Alapjai" című
                    egyetemi Doktori (PhD) program kidolgozásában való részvétel
1994             FEFA IV. forduló (A biokémia, molekuláris genetika, mikrobiológia és biotechnológia
                    oktatásához szükséges alapkutatás fejlesztése az MSc és PhD képzésben)
                    Kari anyag kidolgozásában való részvétel
1995             FEFA V. forduló (A biológiai alapok fejlesztését szolgáló
                    PhD és posztdoktori kutatás feltételeinek javítása a mezőgazdaság területén)
                    Kari anyag kidolgozásában való részvétel
1996             MKM A növényi sejtfal lebontás témakörének bevonása a korszerű oktatásba (résztvevő)
1996             MKM Szerves kémia, Biokémia és Növényvédelmi kémia alapozó
                    és emelt szintű gyakorlatainak modernizálása (résztvevő)
1997-1998     FKFP: Szerinenzimek aktivitásának befolyásolása
                    természetes eredetű peptidinhibítorok segítségével:
                    környezetbarát növényvédelem (résztvevő)
1997-2000     Angol-magyar Kormányközi Együttműködési Program:
                    PhD oktatás és kutatás fejlesztése nemzetközi együttműködés keretében (résztvevő)
1998-1999     Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK):
                    Kompjuterek alkalmazása a biokémia oktatásában és kutatásában (résztvevő)


A kutatások fő iránya

Poliszacharidok és lebontó enzimjeik, valamint egyéb O-glikozil-hidrolázok és ligninbontó enzimek biokémiája (szétválasztás,
jellemzés, elemzés és molekuláris modellezés). Megújuló energia (második, harmadik és negyedik generációs bioüzemanyagok).


Tapasztalatok és képességek

• Hosszú oktatási és kutatási tapasztalatom van a biológia és kémia területén. Tanszékvezető helyettesként
a tanszéki oktatók, kutatók és laboránsok munkájának irányítása, segítése valamint motiválása volt a feladatom.

• Vezető oktatóként a szerves kémia, biokémia, biotechnológia, elválasztástechnika és analitika valamint
növényvédelmi kémia területén történő elméleti és gyakorlati oktatást végeztem magyar és angol nyelven.
A Biológia Tudományi és a Növénytudományi Doktori Iskolákban Biokémiai analitikát, Fehérjék szekvencia-analitikai
módszereit, Molekula modellezés alapjait és Enzimológiát is oktattam. Az ehhez tartozott tantárgyak elméleti és
gyakorlati oktatási anyagának elkészítése, időbeosztása valamint a gyakorlatok anyagainak kidolgozása, szervezése
és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése is a feladataim közé tartoztak.

• A gyakorlati oktatásért felelős vezetőként összehangoltam a gyakorlatok beosztását. A gyakorlatokhoz tartozó
laboránsok munkájának szervezése valamint irányítása is a feladataim közé tartozott.

• Biokémiai labor vezetőjeként a kutató munka irányítása és végzése valamint a laboránsok munkájának irányítása
volt az egyik feladatom az oktatás mellett. A tudományos munkából cikkek írása is rám tartozott. Irányítottam
a vegyszerek és eszközök valamint a műszerek beszerzését és karbantartását is. Vegyi anyagok biztonsági
adatlapjainak elkészítése, fordítása.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). "B" kategóriás jogosítvány
(1987- ). Megbízhatóság, precizitás, szervező képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.

• Doktori képzésben, Biokémiai analitika, Analytical Biochemistry, Fehérjék szekvencia-analitikai módszerei.
Enzimológia valamint Molekula modellezés alapjai tárgyak oktatása.


Szakmai, gyakorlati jártasságok

• Szervetlen kémiai és szerves kémiai analitikai technikák. Kémiai és biokémiai labortechnikák. Klasszikus analitika:
potenciometria, titrimetria, gravimetria, optikai forgatóképesség, spektrofotometria, stb. Szervetlen kémiai és
szerves kémiai minőségi és mennyiségi analitika, izolálási technikák. UV spektrofotometria, műszeres analitika.

• Egyéb analitikai technikák: elválasztási technikák, dialízis, elektrodialízis, ultraszűrés, membránszűrés.
Fehérjékkel kapcsolatos egyéb technikák, liofilizálás, centrifugálás.

• Kromatográfia: gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, vékonyréteg kromatográfia, oszlop kromatográfia.
Gélkromatográfia, ioncsere kromatográfia, affinitás kromatográfia, reverzfázisú kromatográfia, kromatofókuszálás.
Kis- és nagynyomású kromatográfia HPTLC, HPLC, FPLC.

• Elektroforézis: papír, vékonyréteg elektroforézis, gélelektroforézis, natív, SDS gélelektroforézis, IEF.
Enzimkinetika. Aminosavak meghatározása, fehérjék, peptidek szekvenálása. DNS szekvenálás, peptidszintézis.
Immunanalitikai módszerek, immunelfo. Blotting technikák: western blot, southern blot, PCR.

• Fehérjék vizsgálata, proteázok és enzimek vizsgálata, modellezése. Szekvencia-analitikai metodikák és fejlesztésük.
Peptid izolálás, szeparálás. Enzim-kinetikai módszerek és fejlesztésük. Fehérje és nukleinsav gélelektroforézis
(natív és SDS PAGE), Molekuláris biológiai módszerek és fejlesztésük.
Bakteriális endotoxinok vizsgálat, Polysaccharidok és lebontó enzimek vizsgálata, jellemzése, analitikája.

• Biotechnológiai, molekuláris biológiai technikák, hozzá kapcsolatos labormunkák.
Metabolitok és biológiailag aktív anyagok vizsgálata.Második, harmadik és negyedik generációs bioüzemanyagok.

• Mikrobiológia és analitika, alaptechnikák, módszerek és tesztelések, átoltás, szélesztés és egyéb steril munkálatok.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). Megbízhatóság, precizitás, szervező
képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.