ÖNÉLETRAJZ

www.sopanka.hu


Dr. (VADADI) FÜLÖP László
Ph.D., biokémia (biológia tudományok)
Dr. Habil, biokémia (biológia tudományok)

   
1984
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
Pest, 1847 január

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
   
2017

Név:
Születési hely, idő:     

Végzettség:
Munkahely:


Tapasztalatok
és képességek:
Szakmai,
gyakorlati
jártasságok:Dr. Fülöp László (biológus és kémikus)
Budapest, 1959. május 16.

1965-1973    Bogdánfy Ödön Általános Iskola, Budapest
1968-1974    XI. Állami Zeneiskola zongora tanszak, Budapest
1973-1977    József Attila Gimnázium, fizika szak, Budapest
1979-           József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar (JATE TTK) Szeged,
       -1984    biológia-kémia szakos középiskolai tanár (biológus BSc+MSc, vegyész BSc+MSc, biológia és kémia tanár MSc)
1981            Orosz alapfokú nyelvvizsga
1985            Biometriai ismeretek
1987            "B" kategóriás jogosítvány
1998            Angol középfokú nyelvvizsga
1999            Ph.D. biokémia (biológia tudomány, summa cum laude), JATE TTK Szeged,
2000            MTA köztestületi tagja, Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Bizottság
2009            Dr. Habil, biokémia (biológia tudomány), Szent István Egyetem, Gödöllő

1977-1977    Posta központi hírlapiroda
1977-1978    Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet, laboráns
1978-1979    Néphadsereg, előfelvételis sorkatona
1979-1984    JATE TTK, egyetemi hallgató
1984-2000    Gödöllői Agrártudományi egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék
                    egyetemi tanársegéd, biokémikus, tantárgyfelelős
2000-2004    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi adjunktus, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2004-2009    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2009-2012    Szent István Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2012-2013    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, tantárgyfelelős
2013-2020    Szent István Egyetem, Kémia Tanszék, Gödöllő
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője
2020-2021    Szent István Egyetem, Környezeti kémiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék
                    habilitált egyetemi docens, biokémikus, tantárgyfelelős, a biokémia labor vezetője

• Hosszú oktatási és kutatási tapasztalatom van a biológia és kémia területén. Tanszékvezető
helyettesként a tanszéki oktatók, kutatók és laboránsok munkájának irányítása, segítése
valamint motiválása volt a feladatom.

• Vezető oktatóként a szerves kémia, biokémia, biotechnológia, elválasztástechnika és
analitika valamint növényvédelmi kémia területén történő elméleti és gyakorlati oktatást
végeztem magyar és angol nyelven. A Biológia Tudományi és a Növénytudományi Doktori
Iskolákban Biokémiai analitikát, Fehérjék szekvencia-analitikai módszereit, Molekula
modellezés alapjait és Enzimológiát is oktattam. Az ehhez tartozott tantárgyak elméleti
és gyakorlati oktatási anyagának elkészítése, időbeosztása valamint a gyakorlatok anyagainak
kidolgozása, szervezése és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése is a
feladataim közé tartoztak.

• A gyakorlati oktatásért felelős vezetőként összehangoltam a gyakorlatok beosztását.
A gyakorlatokhoz tartozó laboránsok munkájának szervezése valamint irányítása is a
feladataim közé tartozott.

• Biokémiai labor vezetőjeként a kutató munka irányítása és végzése valamint a laboránsok
munkájának irányítása volt az egyik feladatom az oktatás mellett. A tudományos munkából
cikkek írása is rám tartozott. Irányítottam a vegyszerek és eszközök valamint a műszerek
beszerzését és karbantartását is. Vegyi anyagok biztonsági adatlapjainak elkészítése, fordítása.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). "B" kategóriás
jogosítvány (1987- ). Megbízhatóság, precizitás, szervező képesség, jó kommunikációs készség,
önálló munkavégzés.

• Doktori képzésben, Biokémiai analitika, Analytical Biochemistry, Fehérjék szekvencia-analitikai
módszerei, Enzimológia valamint Molekula modellezés alapjai tárgyak oktatása.


• Szervetlen kémiai és szerves kémiai analitikai technikák. Kémiai és biokémiai labortechnikák.
Klasszikus analitika: potenciometria, titrimetria, gravimetria, optikai forgatóképesség,
spektrofotometria, stb. Szervetlen kémiai és szerves kémiai minőségi és mennyiségi analitika,
izolálási technikák. UV spektrofotometria, műszeres analitika.

• Egyéb analitikai technikák: elválasztási technikák, dialízis, elektrodialízis, ultraszűrés,
membránszűrés. Fehérjékkel kapcsolatos egyéb technikák, liofilizálás, centrifugálás.

• Kromatográfia: gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, vékonyréteg kromatográfia, oszlop
kromatográfia. Gélkromatográfia, ioncsere kromatográfia, affinitás kromatográfia, reverzfázisú
kromatográfia, kromatofókuszálás. Kis- és nagynyomású kromatográfia HPTLC, HPLC, FPLC.

• Elektroforézis: papír, vékonyréteg elektroforézis, gélelektroforézis, natív, SDS gélelektroforézis,
IEF. Enzimkinetika. Aminosavak meghatározása, fehérjék, peptidek szekvenálása. DNS szekvenálás,
peptidszintézis. Immunanalitikai módszerek, immunelfo. Blotting technikák: western blot,
southern blot, PCR.

• Fehérjék vizsgálata, proteázok és enzimek vizsgálata, modellezése. Szekvencia-analitikai
metodikák és fejlesztésük. Peptid izolálás, szeparálás. Enzim-kinetikai módszerek és fejlesztésük.
Fehérje és nukleinsav gélelektroforézis (natív és SDS PAGE), Molekuláris biológiai módszerek
és fejlesztésük.

• Biotechnológiai, molekuláris biológiai technikák, hozzá kapcsolatos labormunkák. Metabolitok
és biológiailag aktív anyagok vizsgálata.

• Mikrobiológia és analitika, alaptechnikák, módszerek és tesztelések, átoltás, szélesztés és
egyéb steril munkálatok.

• Molekulamodellezés, és egyéb számítógépes ismeretek (Word, Excel, Powerpoint). Megbízhatóság,
precizitás, szervező képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.